Grzegorz Francuz

Coach

Ukończyłem filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, mam doktorat z pedagogiki oraz habilitację w dziedzinie filozofii, specjalność etyka. Jestem profesorem na Uniwersytecie Opolskim, dyrektorem Instytutu Filozofii UO.

Odbyłem staż praktykancki Neurolingwistycznego Programowania NLP, Szkołę Tutorów Akademickich, Collegium Wratislaviensise. Jestem dyplomowanym coachem Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz  Master Coachingu – zaawansowanych technik coachingowych na Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ponadto jestem licencjonowanym konsultantem MindSonar®, narzędzia używanego na całym świecie przez coachów, trenerów, konsultantów biznesowych, menedżerów, ekspertów HR, innowatorów, liderów zmian w organizacji http://www.mindsonar.pl/index.php/mindsonar/. Posiadam również certyfikat trenera i egzaminatora sądowych i pozasądowych mediacji sytemu VCC http://vccsystem.eu/.

Filozofię łączę z coachingiem, którego metody wywodzą się z klasycznej filozofii. Jestem pomysłodawcą oraz współorganizatorem nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Opolskim – Coachingu filozoficznego http://filozofia.uni.opole.pl/coaching/.

Skupiam się na praktycznym zastosowaniu filozofii do rozwiązywania problemów konkretnego człowieka. Traktuję filozofię jako narzędzie umożliwiające ludziom osiąganie samoświadomości, zrozumienia ich miejsca w otaczającym świecie, dzięki czemu mogą uzyskać harmonię i szczęście w życiu.

Jako coach skutecznie pomagam klientom w uzyskiwaniu przez nich równowagi w życiowej, osiąganiu poczucia harmonii wewnętrznej i zrównoważenia aktywności zawodowej z osobistą samorealizacją. Jako konsultant MindSonar oferuję firmom oraz klientom indywidualnym przeprowadzenie i interpretację profili MindSonar. Oferuję również pomoc z zakresie mediacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.