0 Godziny szkoleniowe
0 Sesje Coachingowe
0 Rozmowy Rekrutacyjne

Szkolenia

rozwijaj się w nieskończoność!

Naszym celem na szkoleniach jest dostarczenie, rozwinięcie ewentualnie uzupełnienie kompetencji wszystkich uczestników. Dbamy o to, aby grupa osiągnęła zakładane cele. Dostarczamy uczestnikom wiedzy, rozwijamy ich umiejętności i postawy.

Praktykujemy grupy od kilku do kilkunastu osób, dzięki temu praca jest bardziej dynamiczna. Każdy z uczestników znajdzie czas na intensywne trenowanie swoich umiejętności.

Stosujemy dwa ważne typy szkoleń: trening i warsztat. Po tym pierwszym uczestnik może spodziewać się realnej zmiany umiejętności, a po warsztacie intensywnego charakteru zajęć.

Przed rozpoczęciem każdego szkolenia i zorganizowania grupy, pozyskujemy indywidualnie informacje od każdego uczestnika, aby poznać jego potrzeby i oczekiwania.

Celem tego rodzaju szkolenia jest spotkanie w tym samym miejscu i czasie przedstawicieli różnych branż, firm z miast całego kraju. Dzięki temu uczestnicy mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach, podzielić się różnorodnymi rozwiązaniami oraz nawiązać kontakty biznesowe.

Po szkoleniu zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat oraz przez kolejny miesiąc konsultacje z trenerem w dogodnej formie (np. e-mail, rozmowa telefoniczna, wideo rozmowa).

Nim przystąpimy do szkolenia dokonujemy analizy potrzeb danej firmy i ich pracowników.Jednym z naszych głównich narzędzi do diagnozy potrzeb szkoleniowch są raporty platformy Thalento®  Następnie ustalamy konkretny program szkolenia z danego zakresu. W zależności od wyznaczonych celów proponujemy szkolenia jednorazowe oraz cykle szkoleń, które mają za zadanie rozwinąć kompetencje pracowników w poszczególnych obszarach. Zobacz film

Ta formuła szkolenia zapewnia dostosowanie programu dla konkretnej grupy uczestników reprezentującej podobne potrzeby i oczekiwania zgodnie z założeniami firmy.

Po szkoleniu zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat oraz przez kolejny miesiąc konsultacje z trenerem w dogodnej formie (np. e-mail, rozmowa telefoniczna, wideo rozmowa).

Sprzedaż i obsługa klienta:

  • Procesy sprzedaży i techniki sprzedaży
  • Sprzedaż relacyjna
  • Obiekcje klientów, czym są
  • Trudny klient czy trudna sytuacja
  • Typologia i komunikacja z klientem
  • Elementy coachingowe w procesie sprzedaży 5XC
  • Obsługa „trudnego” klienta a umiejętne zarządzanie sobą
  • Przedstawiciel handlowy i zakres prac
  • Perswazja i wywieranie wpływu

Zarządzanie:

  • Lider XXI wieku
  • Zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie zmianą w organizacji
  • Siła komunikacji w zespole
  • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
  • Narzędzia do efektywnej współpracy zespołu
  • Teamworking – zarządzanie i praca w zespole
  • Informacja zwrotna w organizacji
  • Delegowanie zadań, czy wszędzie takie samo?

Rozwój osobisty:

  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Trening asertywności
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Work-life balance
  • Moc komunikacji
  • Wyznaczanie celu i praca na celach
  • Autoprezentacja

Kompetencje XXI wieku:

  • Cyfryzacja i bezpieczeństwo w sieci
  • Pakiet MS Office
  • Optymalizacja zatrudnienia

Marketing:

  • Wykorzystanie social mediów do budowania pozytywnego wizerunku firmy
  • Personal Branding Linkedin – jako narzędzie wpierające relacje B2B oraz rekrutację
  • Copywriting – jako wartościowy content
  • Optymalizacja treści

Narzędzia Pracy

 • Wykład
 • Praca w grupach
 • Studia przypadku
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje
 • Gry szkoleniowe

Coaching

najwyższa jakość

Coaching to proces,  sztuka rozmowy i komunikacji międzyludzkiej.

Dzięki sesjom które prowadzimy, dynamicznie i skutecznie wspieramy naszych klientów w sferze życia i biznesu. Proces coachingowy poprawia skuteczność pracowników na każdym szczeblu organizacji, przyczynia się do lepszej komunikacji w firmie i do wyławiania talentów, wpływa na poprawienie relacji wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi, sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Dzięki temu ludzie czują się lepiej w pracy, są bardziej zaangażowani, racjonalnie i harmonijnie wykorzystują swoją energię, chętniej chodzą do pracy, są zdrowsi. To wszystko sprzyja rozwojowi firmy i wzrostowi jej zysków w dłuższej perspektywie czasowej.

Wiemy, że biznes i praca to ważne elementy życia każdego człowieka. Coaching zatem nastawiony jest na uzyskiwanie przez klienta harmonii, zrównoważenia różnych sfer życia.

Life coaching, jako uzupełnienie lub niezbędny element biznes coachingu, służy ekologii życiowej klienta, uzyskiwaniu zadowolenia i szczęścia zarówno w życiu osobistym i zawodowym. Dzięki naszym sesjom life coachingu klient lepiej rozumie siebie i swoje funkcjonowanie w świecie, porządkuje swoje wnętrze i relacje z ludźmi. Może odkryć, czego tak naprawdę chce i co jest dla niego ważne, na co ma wpływ, a co jest poza jego strefą wpływu. Dzięki temu uzyskuje spokój wewnętrzny, realizuje swoje rzeczywiście własne cele.

Doradztwo personalne

żeby firma działała lepiej

Doradzamy organizacjom w kształtowaniu misji i wizji poprzez wsparcie najważniejszego atutu – jej pracowników – pomagając im uzyskiwać jak najlepsze wyniki pracy. Preferujemy elastyczne podejście do każdego projektu, wspierając w następujących procesach personalnych:

Bazowy proces wpierający dalsze etapy działań personalnych dotyczących szkoleń, motywowania, indywidualnego rozwoju pracowników czy też komunikacji wewnętrznej.

Korzyści dla organizacji: Przegląd kapitału ludzkiego organizacji pod kątem kwalifikacji i predyspozycji posiadanych przez pracowników, ich dostosowania do zajmowanych stanowisk i ról w zespole. Audyt i ocena stosowanych narzędzi i procedur personalnych.

Definiowanie ról każdego pracownika z uwzględnieniem zarówno zadań i wymagań na danym stanowisku, a także odpowiedzialności i uprawnień.

Korzyści dla organizacji: Ten kluczowy proces personalny zwiększa efektywność prowadzonych rekrutacji, pomaga w określeniu wzajemnych oczekiwaniach między pracownikiem a pracodawcą. Wspiera również określanie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych pracowników.

Wdrożenie efektywnych procesów rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej na wszystkich szczeblach organizacyjnych od stanowisk produkcyjnych po najwyższe poziomy zarządzania w firmie.

Korzyści dla organizacji: Prawidłowa i efektywna rekrutacja daje gwarancje wyboru kandydatów z najlepszymi kwalifikacjami dopasowanymi do wymagań stanowisk, zespołu i kultury organizacyjnej.

Tworzenie programów, których podstawowym celem jest jak najszybsze włączenie nowego pracownika do firmy.

Korzyści dla organizacji: Dobrze przygotowany i zorganizowany proces adaptacji gwarantuje lepsze i szybsze zrozumienie przez pracownika swojej roli i miejsca w organizacji.

Definiowanie systemów wynagradzania i motywowania, jako przejrzyste zasady, które sprawią, że pracownicy będą świadomi tego jak wynagradzane są wyniki ich pracy.

Korzyści dla organizacji: Dobrze zaprojektowany system motywacyjny, dopasowany do specyfiki i kultury organizacyjnej firmy gwarantuje wzrost zaangażowania pracowników. Pobudza do rozwoju i gotowości podejmowania nowych wyzwań. Wzmacnia zaangażowanie i lojalność wobec pracodawcy.

To konkretne propozycje i narzędzia służące do oceny pracowników dostosowane do struktury i kultury danej organizacji.

Korzyści dla organizacji: Wdrożenie i zaprojektowanie dobrego systemu ocen daje przełożonym wiarygodną wiedzę na temat kompetencji i potencjału zawodowego pracowników. Profesjonalne udzielenie informacji zwrotnej motywuje i zwiększa efektywność i jakość pracy.

Przygotowywanie kadry kierowniczej do coachingowego stylu zarządzania wykorzystywanym do współpracy z pracownikami.

Korzyści dla organizacji: Osiąganie celów biznesowych poprzez przyjęcie przez kadrę zarządzającą postawy doradcy, co w efekcie pozwala na orientowaniu się na wspólnym celu biznesowym i utożsamianiu go z celami indywidualnymi pracowników.

 

Outsourcing sprzedaży

zespół marzeń

Outsourcing Sprzedaży to usługa, która jest ściśle związana z redukcją kosztów zarządzana handlowcami. Mamy możliwość rekrutacji, szkolenia jak również prowadzenia takiego zespołu handlowców ściśle według określonych potrzeb klienta.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie daje pewność skuteczności pracy stworzonego przez nas zespołu handlowców a co za tym idzie, realizacja zamierzonych celów sprzedażowych.

Nasz outsourcing daje możliwość zminimalizowania ryzyka i pozwala koncentrować się na pozostałych elementach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.