Anetta Kopczyńska

Coach, Doradca Personalny

Studiowałam socjologię i zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe ukończyłam na Akademii Profesjonalnego Coachingu uzyskując dyplom coacha.

Zawodowo wpieram biznes od strony aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Od wielu lat związana jestem z obszarem HR i przez te wszystkie lata zdobywałam doświadczenie w korporacjach i firmach rodzinnych tworząc i realizując politykę personalną dla tych organizacji. Obecnie pełnię funkcję dyrektora personalnego w firmie produkcyjnej gdzie odpowiedzialna jestem za kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego.

Lubię dzielić się wiedzą i doświadczeniem, preferuję coachingowy styl zarządzania oparty na partnerskiej współpracy. Wierzę w pracę zespołową, w której najważniejsza jest różnorodność oparta na umiejętnościach, wiedzy, motywacjach i różnych stylach myślenia.

Jako coach i mentor w jednym towarzyszę i wspieram ludzi w kreowaniu własnej marki i świadomym kształtowaniu swojego rozwoju w organizacji.

Jako HR biznes partner specjalizuje się w następujących dziedzinach HR:

  • selekcja i rekrutacja
  • opisy stanowisk
  • procesy adaptacyjne
  • system ocen pracowniczych